Liên hệ

Phân loại nguyên liệu - Sàng quay (dùng cho ngành thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi)

Kích thước sản phẩm nhất quán là điều quan trọng. Trong quá trình sản xuất, thành phẩm có thể xuất h...
THAM KHẢO THÊM

Máy tách bụi - Sàng rung (dùng cho ngành thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi)

Sàng rung dòng ES của IDAH được ứng dụng rộng rãi trong quy trình sàng lọc và phân loại thức ăn dạng...
THAM KHẢO THÊM

Máy tách và phân loại bụi - Máy sàng (dùng cho ngành thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi)

Các dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn vật nuôi đã kết hợp nhiều loại sàng trong quy tr...
THAM KHẢO THÊM

Làm sạch nguyên liệu thô - Máy làm sạch (dùng cho ngành thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi)

Máy làm sạch được sử dụng trong bộ phận nạp nguyên liệu thô. Nó được thiết kế để bảo vệ trang thiết ...
THAM KHẢO THÊM

Lọc bụi - Túi lọc (dùng cho thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn vật nuôi)

Túi lọc IDAH cung cấp khả năng lọc không khí hiệu quả trong toàn bộ quá trình chế biến, từ nạp, nghi...
THAM KHẢO THÊM

Máy vận chuyển và tách bụi - Ống gom bụi lốc xoáy (dùng cho ngành thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi)

Ống gom bụi lốc xoáy tách bụi ra khỏi khí thải trong quá trình sản xuất. Bụi sẽ được phân tách theo ...
THAM KHẢO THÊM
Share
Back

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?