Liên hệ

Máy nấu chín sau khi ép - Máy điều hòa nhiệt độ sau khi ép dạng quay (dùng cho thức ăn thủy sản)

Máy điều hòa nhiệt độ sau khi ép IDAH được IDAH đề xuất và phát minh vào thập niên 1970 và từ đó đã ...
THAM KHẢO THÊM

Máy nấu trước khi ép - Single Shaft Conditioner (dành cho thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn vật nuôi)

Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ trước khi ép IDAH được thiết kế để kết hợp nhiệt lượng, độ ẩm và thời...
THAM KHẢO THÊM

Máy nấu trước khi ép - DDC (dành cho thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn vật nuôi)

Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ trước khi ép IDAH được thiết kế để kết hợp nhiệt lượng, độ ẩm và thời...
THAM KHẢO THÊM

Máy nấu trước khi ép - Long Term Conditioner (dành cho thực phẩm, thức ăn thủy sản và thức ăn vật nuôi)

Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ trước khi ép IDAH được thiết kế để kết hợp nhiệt lượng, độ ẩm và thời...
THAM KHẢO THÊM

Dòng máy nấu chín sau khi ép - Máy điều hòa nhiệt độ sau khi ép (dùng cho thức ăn thủy sản)

Máy điều hòa nhiệt độ sau khi ép IDAH được IDAH đề xuất và phát minh vào thập niên 1970 và từ đó đã ...
THAM KHẢO THÊM

Dòng máy nấu chín sau khi ép - Máy điều hòa nhiệt độ sau khi ép (dùng cho thức ăn thủy sản)

Máy điều hòa nhiệt độ sau khi ép IDAH được IDAH đề xuất và phát minh vào thập niên 1970 và từ đó đã ...
THAM KHẢO THÊM
Share
Back

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?